Kanalizacja IV rozpoczęcie prac

W nawiązaniu do pytań uprzejmie informuję , iż opierając się na harmonogramie wykonawczym uzyskanym z Magistratu Swarzędzkiego realizacja kanalizacji sanitarnej (Paczkowo ) w ulicach Wiosenna, Lodowa, Rolna, Zimowa nastąpi od listopada 2019 r. do lutego 2020 r. natomiast w ulicach: Sokolnicka, Betonowa, Budowlana, Kamykowa, Folwarczna, Parkowa, Zagrodnicza, Nad Koplą, Altanowa – pierwsze półrocze 2020 r.
Radny Ryszard Dyzma