Zebranie wiejskie w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2020 rok – 2.09.2019 r.

Sołtys wsi Paczkowo zaprasza mieszkańców Paczkowa na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 2.09.2019 r. o godz. 18:00 w Holu Szkoły Podstawowej w Paczkowie, ul. Szkolna 16.

Przedmiot zebrania będzie przyjęcie zadań do realizacji z Funduszu Sołeckiego na rok 2020 oraz sprawy bieżące.