Monitoring na terenie Świetlicy Wiejskiej już jest!

7 sierpnia 2019 r. zostały zainstalowane kamery monitoringu wokół terenu Świetlicy Wiejskiej jak i w samej świetlicy. Kilka kamer monitoruje teren wokół świetlicy, a także wewnątrz w głównej sali. Mamy ogromną nadzieję, że monitoring będzie działał prewencyjnie i odstraszy wszystkich dewastatorów, a jak nie, to pozwoli zapisać ich wizerunek i pociągnąć do odpowiedzialności.

Monitoring realizowany jest z Budżetu Gminy Swarzędz w ramach zadania zgłoszonego w Funduszu Sołeckim na 2019 rok przez Sołtysa i Radę Sołecką i większością poparte podczas ubiegłorocznego Zebrania Wiejskiego.

fot. Tomasz Plenzler, Jacek Bura