6 października, 2015

Fundusz Sołecki 2016

Fundusz Sołecki 2016

Zebranie Wiejskie Sołectwa Paczkowo uchwaliło następujące zadania do realizacji z funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w budżecie...