Zebranie wiejskie – Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej

Zapraszamy na zebranie wiejskie którego przedmiotem będzie wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na kadencję 2014-2018.

Zebranie odbędzie się 10 lutego 2015r o godzinie 18:00 w Zespole Szkół w Paczkowie ul. Szkolna 16.

Jeżeli w terminie określonym powyżej, w zebraniu nie będzie brało udziału 20% lub więcej uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18:15.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Sprawdzenie prawomocności obrad
  3. Przyjęcie porządku obrad zebrania
  4. Określenie liczby członków rady sołeckiej
  5. Powołanie komisji skrutacyjnej
  6. Sprawozdanie Sołtysa z okresu upływającej kadencji
  7. Wybór sołtysa
  8. Zgłaszanie kandydatów na członków rady sołeckiej
  9. Wybór członków rady sołeckiej
  10. Wolne głosy i wnioski

10917923_525632324244631_4904255308499438081_o