Konkurs – Samorząd Przyjazny Środowisku

Paczkowo przystąpiło do konkursu – Samorząd Przyjazny Środowisku .

Walczymy o tytuł i znak  “Sołectwo Przyjazne Środowisku” .

http://www.przyjazni-srodowisku.pl/