Paczkowo walczy o dworzec

W „Tygodniku Swarzędzkim” ukazał się artykuł o dążeniu mieszkańców Paczkowa
do uruchomienia poczekalni na dworcu PKP w Paczkowie. W tym rozmowa redakcji
z radnym Ryszardem Dyzmą.

Zapraszamy do lektury: Paczkowo walczy o dworzec