Ostatnie szlify na ul. Folwarcznej

Trwają ostatnie prace wykończeniowe na ul. Folwarcznej w Paczkowie. Budowlańcy kończą montaż ostatnich skrzynek ulicznych, czy porządkują teren. Na wniosek mieszkańców najprawdopodobniej zostanie zamontowany dodatkowy próg zwalniający a także słupki przy wszystkich wysepkach, aby kierowcy ich nie omijali. Ulica Folwarczna na długości 590 metrów i jest już wybrukowana kostką betonową o szerokości 8 metrów z czego 5 metrów zajmuje pas drogowy wspomnianej pieszo jezdni. W trakcie przebudowy ulicy Enea Operator wymieniło słupy elektryczne niskiego napięcia, wykonawca drogi wykonał niezbędne zjazdy z posesji, kanalizację deszczową, uzupełnił także brakujące przyłącza wodociągowe, a także przebudował instalację telekomunikacyjną. Wykonawcą całej inwestycji jest firma Budownictwo Drogowe KRUG. Koszt całej inwestycji to 2.497.500,60 zł

fot. Jacek Bura