Odpowiedź w sprawie przejścia dla pieszych na ul. Zapłocie

Otrzymaliśmy odpowiedź w sprawie petycji pozostawienia przejścia dla pieszych na ul. Zapłocie

Dokumenty: OP.KW-01727/23
Znak sprawy: OP.152.00022.2023
Rej. koresp. wych.: RKWmail-8064/23