Protokół z Zebrania Wiejskiego w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2024 rok