Niedługo zamontują AED – Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny

W nadchodzącym roku to wysoce specjalistyczne, skomputeryzowane urządzenie zostanie zamontowane przy wejściu do Szkoły Podstawowej w Paczkowie. Pomysł, aby zrealizować zakup takiego urządzenia z Funduszu Sołeckiego powstał już w 2021 roku, niestety podczas ówczesnego zebrania wiejskiego nie spotkał się aprobatą mieszkańców. Sytuacja zmieniła się we wrześniu br. gdzie jednogłośnie mieszkańcy zdecydowali się na realizację tego zadania.

W gminie Swarzędz będzie to już koleje urządzenie tego typu. Zaletą Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego jest to, że prowadzi za pomocą poleceń głosowych osoby z wykształceniem medycznym, jak i bez niego przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia. Urządzenie analizuje rytm serca poszkodowanej osoby i jeżeli jest taka potrzeba stosuje defibrylację. W Szkole Podstawowej w Paczkowie zostaną przeszkolone osoby do obsługi urządzenia, choć prawo tego nie wymaga, a poziom skomplikowania obsługi urządzenia jest na tyle prosty, aby sprawnie móc ratować życie ewentualnym poszkodowanym.

Dzięki resuscytacji krążeniowo-oddechowej w połączeniu z defibrylacja w ciągu 3-5 min od utraty przytomności może pozwolić na skuteczną reanimację w 49-75% przypadków, a każda minuta opóźnienia defibrylacji zmniejsza prawdopodobieństwo przeżycia o 10-12%. Wiedza o lokalizacji takiego urządzenia w własnej okolicy jest bardzo ważna, jeszcze ważniejsza wszędzie tam gdzie akurat jest potrzeba użycia AED, dlatego społeczność zrzeszona wokół projektu OpenStreetMap postanowiła przygotować specjalną mapę do której można dodawać istniejące urządzenia. Obecnie w całej Polsce ujawnionych AED w ten sposób jest ponad 6000, w gminie Swarzędz jak dotąd jest ich 10, w tym w OSP Swarzędz, OSP Kobylnica, UMiG Swarzędz czy nawet AED zamontowane w firmie UTAL. 

Dane udostępnione na openAEDmap.org są dostępne dla każdego stąd coraz więcej aplikacji ratunkowych czy górskich implementuje mapy AED. W ostatnim czasie podpisano porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem OpenStreetMap Polska, a Centrum e-Zdrowia dzięki czemu w rządowej aplikacji mojeIKP pojawi się mapa defibrylatorów AED co rozszerzy już istniejącą funkcje profesjonalnej pomocy w ratowaniu życia. 

Pod koniec listopada planowane są drugie warsztaty OpenStreetMap w Jasiniu, na które już dziś serdecznie zapraszam. Tematem spotkania będzie właśnie AED jak i usprawnienia dla pieszych w tym osób z niepełnosprawnościami. Więcej szczegółów na temat spotkania już niedługo w Swarzędzkich mediach. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek.

Jacek Bura – członek stowarzyszenia OpenStreetMap Polska, członek Rady Sołeckiej Paczkowa

Mapa AED w gminie Swarzędz
Mapa AED w gminie Swarzędz