Kilkanaście osób na dyskusji publicznej dot. Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego cz. B2

Dziękujemy za czynny udział licznej grupy mieszkańców w dyskusji publicznej jaka odbyła się w poniedziałek 11 kwietnia. Było to drugie wyłożenie projektu i 2 spotkanie. Wszelkie uwagi do projektu należy wysyłać najlepiej drogą mailową na adres: umig@swarzedz.pl w nieprzekraczalnym terminie do 9 maja 2022 roku.

Pod koniec kwietnia planujemy zorganizować zebranie w Świetlicy Wiejskiej, aby wspólnie wyjaśnić nurtujące kwestie. Dokładny termin niebawem opublikujemy na stronie i profilu Facebookowym.

Sołtys i Rada Sołecka Paczkowa

Więcej o Projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego cz. B2