Obwieszczenie RAU.7321.4.2010-324 – Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Paczkowa – Część B2