Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nr konta

Szanowni Państwo, właściciele nieruchomości, którzy wywiązali się z obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i oczekują na przesyłkę poleconą zawierającą indywidualny numer rachunku bankowego dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą dokonywać wpłat na poniższy numer rachunku:

25 1600 1084 1843 0348 6000 0176

Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się każdego miesiąca roku, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc (np. do 15 stycznia za styczeń). Po otrzymaniu przesyłki listownej prosimy dokonywać wpłat na numer rachunku w niej zawarty.

Agnieszka Kania
Kierownik Wydziału Obsługi Gospodarki Odpadami
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu