Badanie kontrolne Spisu Powszechnego – 12-24.11.2021 r.