ZGK prosi o racjonalne używanie wody z sieci wodociągowej