Prace przy budowie węzła przesiadkowego już trwają.

Niedawno ruszyły prace przy budowie węzła przesiadkowego w Paczkowie. Na razie większość prac wykonywanych jest przy parkingu i drodze tuż za budynkiem stacji kolejowej. W następnym etapie prace rozpoczną się na ul. Średzkiej od przejazdu kolejowego do DK92 i związane będą z przebudową układu komunikacyjnego, budową chodników, oświetlenia, kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjno-chłonno-odparowującego. Wniosek o pozwolenie na budowę złożono 29 stycznia 2021 roku, a 2 marca upłynął termin składania uwag – pismo

Kilka zdjęć z budowy: