Obwieszczenie RAU.7321.4.2010-274 – zaznaczone zielonym kolorem