Budują Dino w Paczkowie

Na początku czerwca pojawiły się paliki wyznaczające budynek, natomiast dziś 3 czerwca teren inwestycji został ogrodzony i rozpoczęły się prace przy budowie sklepi Dino. W Paczkowie obecnie funkcjonują 2 sklepu ogólnospożywcze i już niedługo mieszkańcy północnej części będą mogli wygodnie korzystać także ze sklepu Dino przy skrzyżowaniu ul. Zapłocie i ul. Kościelonka, natomiast mieszkańcy południowej części Paczkowa zyskają łatwy dostęp do sklepu Dino przy ul. Poznańskiej, który buduje się na skraju gminy Kostrzyn w sąsiedzkiej miejscowości Siekierki Wielkie.

Informacja o budowie Dino w Siekierkach Wielkich tutaj