lipiec 2016

Fundusz sołecki

Jak co roku nadchodzi czas planowania wydatków z Funduszu Sołeckiego na kolejny rok. Wieś Paczkowo...