Spotkanie Opłatkowe 2015

W dniu 18.12.2015 r. o godzinie 18
w budynku Świetlicy Wiejskiej w Paczkowie
przy ulicy Szkolnej 14 odbędzie się
Spotkanie Opłatkowe Seniorów.

Serdecznie zapraszamy!

Sołtys Małgorzata Glabas-Gruszka oraz Rada Sołecka