Rezygnacja z Turnieju Czterech Wsi

Rada Sołecka wraz z sołtysem w wyniku głosowania zdecydowaną większością głosów zdecydowała, że w tym roku nie weźmie udziału w tym Turnieju Czterech Wsi.

Formuła “Turnieju czterech wsi” wyczerpała się dlatego zdaniem sołtysa i rady sołeckiej
Paczkowa należy mieszkańcom zaproponować inną formę integracji.

Taka myśl przyświecała delegacji sołtysa i rady sołeckiej Paczkowa jadącej do Łowęcina – organizatora tegorocznego turnieju.

Z ubolewaniem stwierdzamy, że zostaliśmy potraktowani w sposób arogancki i wyproszono nas z zebrania, toteż  rozmów na temat zmiany formy rywalizacji mieszkańców sołectw nie było!!!

Należy również podkreślić, że zawodnicy z Paczkowa biorący udział w ostatnim turnieju
w Jasinie byli zdegustowani nieobiektywnym sędziowaniem, czemu dali upust, również na Facebooku w zeszłym roku!!!

Ponadto zainteresowanie naszych mieszkańców turniejem było niewielkie. Z roku na rok coraz trudniejsze było ?zdobywanie? zawodników do konkurencji.

W Paczkowie w miesiącu sierpniu tego roku odbędą się ,,Dożynki Gminne?, sołtys wraz z radą sołecką zaangażowani są w przygotowania do tego ważnego wydarzenia.

Sołtys Małgorzata Glabas-Gruszka