Podziękowania

Składam serdeczne podziękowania dla mieszkańców Paczkowa, Sarbinowa, Sokolnik oraz Puszczykowa Zaborze za okazane zaufanie dla mojej osoby w wyborach do Rady Miejskiej Swarzędza.

Proszę o wzięcie udziału w wyborach 30 listopada. Czas na zmiany.

Z poważaniem
Ryszard Dyzma