Pomysły na rozwój Paczkowa

Na prośbę o pomysły na rozwój Paczkowa odezwało się wiele głosów. Pomysły są świetne. Dotyczą głównie poprawy jakości życia w naszej miejscowości.

Oto kilka z nich:

 • oczyszczenie rzeki Kopli i okolic lasku pod Skałowem,
 • otwrcie dworca kolejowego dla podróżnych,
 • popularyzacja zdrowego trybu zycia – spotkania ze specjalistami w dziedzinie żywienia, sportu, ochrony środowiska,
 • zagospodarowanie terenu przy 'starej szkole’,
 • przedszkole w Paczkowie,
 • bezpłatny internet,
 • budowa chodników w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych,
 • popularyzacja historii naszej małej Ojczyzny,
 • świetlica wiejska, jako miejsce spotkań mieszkańców, pasjonatów i hobbystów,
 • rozbudowa urządzeń na placu zabaw,
 • kładka nad trasą 92,
 • teren rekreacyjny z zielenią i ławkami,
 • szkółka piłkarska dla dzieci,
 • drogi rowerowe,
 • utwardzenie ulic.

Jak widzicie, to głównie plany na długofalowe działania i inwestycje. Są cenną wskazówką, czego oczekują mieszkańcy, a także w czym chcecie brać udział.

Dziękujemy za głosy i prosimy o dalsze pomysły.