Kanalizacja

Zgodnie z przekazanym przyszłym użytkownikom kanalizacji sanitarnej biuletynem przypominamy, że o uruchomieniu kanalizacji i możliwości zrzutu ścieków zostaniemy poinformowani odrębnym pismem.

W załączeniu fragment biuletynu z tą informacją.