Przebudowa ul. Folwarcznej jeszcze w 2023 roku

Na dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu został przegłosowany zdecydowaną większością głosów przez Radnych projekt uchwały dotyczący emisji obligacji Gminy Swarzędz na kwotę 20 000 000 zł. Środki finansowe pozyskane w ten sposób Burmistrz Marian Szkudlarek zamierza przeznaczyć jeszcze w tym roku na przebudowę dróg , budowę chodnika i parkingu w wielu miejscowościach Gminy i w Swarzędzu. Jest również dobra wiadomość dla Mieszkańców ul. Folwarcznej i ulic przyległych w Paczkowie , ponieważ ona została przewidziana do realizacji.
Radny Ryszard Dyzma.

Jak wszyscy pamiętają projekt ulicy został zrealizowany w związku z wygranym projektem Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. – informacja o wynikach

Głosowanie za przyjęciem uchwały pozwalającej na realizację ul. Folwarcznej – 17 głosów ZA, 2 PRZECIW, 2 WSTRZYMUJĄCE SIĘ – realizacja materiału Telewizja STK
Projekt ul. Folwarcznej zrealizowany w związku z wygranym projektem Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok