Odpowiedź na kompleksową modernizację ul. Średzkiej – pismo WD.7126.172.2022.PJ