Odpowiedź IR.4100.30.2022.BK dot. Uwag do projektu montażu radarowych wyświetlaczy w Paczkowie