Ulica Wiosenna już przejezdna, ale nie dla TIRów

Wystarczyło nieco ponad 6 miesięcy od ogłoszenia przetargu, a ulica Wiosenna w Paczkowie jest już przejezdna. W chwili obecnej trwają prace wykończeniowe. W ramach przebudowy wykonano: nawierzchnię jezdni oraz chodnika (po północnej stronie ulicy), budowa brakujących przyłączy wodociągowych a także budowa kanału technologicznego i budowa kanalizacji deszczowej. Koszt inwestycji to ponad 2 mln zł z czego niespełna 1 mln to dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W związku z wieloma pytaniami i obawami mieszkańców w maju br. zostało zorganizowane zebranie aby wyjaśnić wszystkie ważne kwestie. Ulica Wiosenna oddziela południową część przemysłową od północnej mieszkaniowej, dlatego pogodzenie wszystkich interesów w tym wypadku było wyjątkowo trudne. Udało się to zrobić czego efektem był pozytywnie zaopiniowany wniosek mieszkańców o budowę 3 progów zwalniających, szykany i utrzymaniu słupków odgradzających chodnik od jezdni. Na ulicę Wiosenną mogą wjeżdżać samochody ciężarowe, ale tylko do konkretnych posesji, znając natomiast fantazję kierowców zakaz przejazdu był często ignorowany, dlatego szykana – pierwsze takie rozwiązanie w Paczkowie powstaje właśnie na ulicy Wiosennej.

Ulica Wiosenna jest częstym wyborem kierowców, aby np. dostać się do drogi serwisowej przy DK92, niejednokrotnie interweniowano w sprawie poprawy nawierzchni w tym uzupełnianie np. pofrezem wolnych przestrzeni między istniejącymi wówczas płytami – naprawa. W związku z przebudową ulicy udało się również odzyskać płyty betonowe, które obecnie układane są na ulicy Rolnej. Dla przypomnienia płyty betonowe na ulicy Wiosennej były montowane w sierpniu 2016 roku.

Przebudowana ulica Wiosenna:

Galeria z budowy: