Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że w odpowiedzi na liczne sygnały z Państwa strony związane z gospodarką odpadami na terenie naszej Gminy, w dniach od 12 do 28 października br. będą miały miejsce konsultacje społeczne dotyczące uchwał Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 listopada 2021 r., tj. uchwały nr XLV/495/2021 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Swarzędz oraz uchwały nr XLV/496/2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w zakresie gospodarki odpadami komunalnych.

Liczymy na Państwa zaangażowanie oraz serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych. Postarajmy się wspólnie ułożyć nasz system gospodarki odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje na na temat konsultacji podajemy TUTAJ.