Spora część z 165.000 zł dofinansowania na działania z zakresu ekologii dla Szkoły Podstawowej w Paczkowie

W piątek, 16 września, burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał 3 umowy o udzieleniu pomocy finansowej na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz ochrony bioróżnorodności i świadczeń ekosystemowych. Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację tych zadań Gmina Swarzędz dostała dofinansowanie w wysokości ponad 165 tys. zł.

Przedsięwzięcia z zakresu Edukacji Ekologicznej będą realizowane m.in. na terenie Szkoły Podstawowej w Paczkowie. W ramach projektu pt. ZIELONA SZKOŁA – rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej w Szkołach Podstawowych w Paczkowie i Zalasewie, Gmina Swarzędz na terenie SP w Paczkowie zostanie przygotowany teren do realizacji lekcji plenerowych z zakresu ekologii i przyrody. W stworzonej ZIELONEJ SZKOLE odbywać się będą pełnowymiarowe zajęcia, dzięki którym uczniowie w sposób praktyczny zdobywać będą wiedzę i umiejętności w zakresie przyrody, recyklingu, orientacji w terenie oraz obsługi stacji meteorologicznej.

Drugi projekt z zakresu Edukacji Ekologicznej pt. Poczuj chemię do ekologii – warsztaty przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Paczkowie, Gmina Swarzędz realizowany będzie na terenie SP w Paczkowie. Uczniowie tej szkoły wezmą aktywny udział w warsztatach – łącznie 64 jednogodzinnych zajęć. Zajęcia będą realizowane na trzech poziomach nauczania: klasy 1-3, 4-6 i 7-8. Dzieci będą wykonywać samodzielne eksperymenty, których celem jest popularyzacja nauki, promowanie postaw proekologicznych i pogłębianie wiedzy na temat nauk przyrodniczych.

Wszystkie działania związane z dofinansowanymi projektami realizowane będą do końca roku.

źródło: Swarzedz.pl
fot. Karolina Dziekan