Raport z Zebrania Wiejskiego z dnia 1.09.2022 r.

Zebranie Wiejskie w sprawie przeznaczenia Fundusz Sołeckiego na 2023 rok i przesunięcia środków Funduszu Sołeckiego 2022 roku (te które pozostały). Na zebranie przybył Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Pan Marian Szkudlarek, Kierownik Wydział Inwestycji Pan Bartłomiej Majchrzak, Zastępca Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Transportu Pani Agnieszka Gawrysiak oraz Radny Ryszard Dyzma, a także członkowie Rady Sołeckiej: Aniela Strzelczyk, Katarzyna Łada-Palczewska, Krzysztof Kowalski, Tomasz Plenzler, Jacek Bura oraz Pani Sołtys Małgorzata Glabas-Gruszka, która prowadziła całe zebranie. Na zebranie przybyło około 30 mieszkańców. Przed Zebraniem mieszkańcy mogli głosować w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Podczas zebrania jednogłośnie przegłosowano przesunięcia Funduszu Sołeckiego na 2022 rok:

 • Zmniejsza się wartość zadania nr 1 pn.: “Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości w newralgicznych punktach Sołectwa o kwotę 3 892,00 zł
 • Zmniejsza się wartość zadania nr 2 pn.: “Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka o kwotę 398,06 zł
 • Zmniejsza się wartość zadania nr 7 pn.: “Organizacja Zawodów Sportowych – Potyczki Rodzinne” o kwotę 1 290,86 zł
 • Zwiększa się wartość zadania nr 9 pn.: “Organizacja Spotkania Mikołajkowego” o kwotę 2 000,00 zł
 • Wprowadza się zadania nr 10 pn.: ” Zakup i montaż koszy na śmieci i ławek na terenie Sołectwa” o wartości 3 580,92 zł

Przegłosowano jednogłośnie ustalenie Funduszu Sołeckiego na 2023 rok:

 • Zadanie nr 1 pn.: “Współorganizacja Dnia Seniora z Zalasewem” – 3 500,00 zł
 • Zadanie nr 2 pn.: “Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych” – 4 052,90 zł
 • Zadanie nr 3 pn.: “Zakup wieńca dożynkowego” – 450,00 zł
 • Zadanie nr 4 pn.: “Organizacja seansów kina letniego” – 5 000,00 zł
 • Zadanie nr 5 pn.: “Organizacja półkolonii świetlicowych” – 4 000,00 zł
 • Zadanie nr 6 pn.: “Współorganizacja obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej w Paczkowie” – 8 000,00 zł
 • Zadanie nr 7 pn.: “Organizacja Festynu Rodzinnego” – 5 000,00 zł
 • Zadanie nr 8 pn.: “Organizacja sołeckiej zabawy tanecznej” – 3 000,00 zł
 • Zadanie nr 9 pn.: “Organizacja Spotkania Mikołajkowego” – 4 000,00 zł
 • Zadanie nr 10 pn.: “Wykonanie projektu ul. Rolnej” – 20 000,00 zł
 • Zadanie nr 11 pn.: “Doposażenie placu zabaw przy ul. Szparagowej” – 10 000,00 zł

Suma 66 952,90 zł

Inwestycje w realizacji

Przebudowa ul. Wiosennej – napotkane trudności związane z dodatkowym drenażem, instalacją gazową – nienormatywna głębokość. Na wniosek Rady Sołeckiej wprowadzono progi zwalniające w ilości 3 szt. i tzw. szykanę uniemożliwiająca przejazd samochodów ciężarowych (poza śmieciarkami). Wykonawca wystąpił o przesunięcie oddania inwestycji na połowę listopada. Gmina chce zakończenia w połowie października

Gmina jest w trakcie przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Paczkowa do Sokolnik Gwiazdowskich – w roku 2021 roku wygraliśmy środki w Budżecie Obywatelskim na to zadanie info

Posiadane/gotowe dokumentacje techniczne:

 • projekt przebudowy ul. Folwarcznej – szacunkowy koszt realizacji projektu to ponad 3 mln złotych (stan na 09.2022 r.) – środki na ten cel wygraliśmy w Budżecie Obywatelskim na 2018 rok – info
 • projekt rozbudowy ul. Szkolnej, Błękitnej i Braterskiej – szacunkowy koszt realizacji projektu to ponad 8,5 mln złotych (stan na 09.2022 r.)
 • projekt przebudowy ul. Szparagowej – szacunkowy koszt realizacji projektu to ponad 2,5 mln złotych (stan na 09.2022 r.) – środki na ten cel wygraliśmy w Budżecie Obywatelskim na 2019 rok
 • projekt przebudowy ul. Groszkowej – szacunkowy koszt realizacji projektu to ponad 2,5 mln złotych (stan na 09.2022 r.) – problem z wykupieniem niewielkich pasów od prywatnych właścicieli (zbyt wąski pas przy ulicy Ogrodowej) – w roku 2021 roku wygraliśmy środki w Budżecie Obywatelskim na to zadanie (projekt) info
 • projekt oświetlenia w ul. Falistej – koszt szacunkowy wykonania to ponad 220 tys. złotych (stan na 09.2022 r.) – w 2022 roku głosowaliśmy w Budżecie Obywatelskim na 2023 rok na realizację projektu/budowę.

Pozostałe informacje

 • Radarowe wyświetlacze prędkości na ul. Średzkiej i Sarbinowskiej zostaną postawione najpóźniej do końca października br.
 • Budowa ścieżki/chodnika do Sarbinowa. Z informacji przekazanych przez Burmistrza dowiedzieć się możemy, że droga ta jest drogą powiatową i dzięki Radnym Powiatowym, którzy zdołali wprowadzić do planu wieloletniego WPFu ścieżkę pieszo-rowerową do Sarbinowa. W tej sprawie Sołtys i Rada Sołecka Paczkowa spotkała się w ubiegłym roku wnioskując u Radnych Powiatowych o to zadanie.
 • ul. Rolna – historycznie była ujęta w realizacji zadania wygranego w Budżecie Obywatelskim na rok 2019 rok, lecz nie starczyło środków z zaplanowanych 100 tys. zł (informacja), również w 2019 roku Sołtys i Rada wnioskowała o wznowienie prac nad tym projektem (informacja w raporcie po Zebraniu Wiejskim). W planie Funduszu Sołeckiego na 2023 rok zaplanowano dołożenie 20 000,00 zł do środków aby projekt powstał, zgodnie z informacją przekazaną przez Burmistrza ulica Rolna ma większe szanse na dofinansowanie (i realizację) bo dochodzi bezpośrednio do drogi o wyższej kategorii tj. drogi powiatowej.
 • Zwrócono uwagę na trudną sytuację na skomplikowane skrzyżowanie ul. Zapłocie, Kościelonka, Dworska i Sarbinowska, o czym pisaliśmy już na paczkowo.com
 • Przejścia dla pieszych ul. Średzka i odmowa ZDP w sprawie wyznaczenia przejść dla pieszych.
 • Wniosek o realizację przebudowy ul. Średzkiej – zbyt wąska, niebezpieczna itp – będziemy zbierać podpisy w tej sprawie.
 • Wniosek o zmianę trasy autobusu 486 tak aby można wsiadając na nowo wybudowanym przystanku przy dworcu PKP dojechać do ulic w pn jego części, ale w kierunku Sokolnik . Obecnie żaden kurs nie daje takie możliwości. Z przystanku pojedziemy tylko trasą w kierunku Sarbinowa omijając całą wschodnią część miejscowości.