Dożynki Gminy Swarzędz 2022 – Galeria

W sobotę 27 sierpnia 2022 roku w Rabowicach odbyły się Dożynki Gminne. Sołectwo Paczkowo reprezentowała Pani Ewa Prządak, oraz Radny Ryszard Dyzma i Sołtys Małgorzata Glabas-Gruszka