Zebranie w sprawie przebudowy ul. Wiosennej z Mieszkańcami

19 maja 2022r. w świetlicy w Paczkowie zostało zorganizowane spotkanie Mieszkańców ul. Wiosennej z Przedstawicielami Magistratu Swarzędzkiego, Projektanta oraz Wykonawcy. Powyższe jest związane z zaprojektowaną oraz będącą w budowie ul. Wiosenną. Spotkanie było merytoryczne momentami burzliwe. Magistrat reprezentował W-ce Burmistrz Grzegorz Taterka, Kierownik Inwestycji Bartłomiej Majchrzak, Wykonawcę reprezentował W-ce Prezes BD KRUG Mateusz Nietopiel, Kierownik robót Sebastian Stencel natomiast Biuro Projektowe Łukasz Ochla. Ulica Wiosenna oddziela tereny działalności gospodarczej od terenów zabudowy mieszkaniowej, toteż nie zawsze interesy obu stron są zgodne, kość niezgody stanowi szczególnie dojazd ciężkich samochodów (TIR) do firm. Niewątpliwie pozytywnym efektem zebrania było przegłosowanie zgodne wniosków do Magistratu celem przeanalizowania dokumentacji i ich wdrożenie.

Wnioski brzmiały następująco:

  1. Zbudowanie szykany za Firmą Tulplast
  2. Postawienie słupków w ul. Wiosennej na ich dotychczasowych miejscach
  3. Zwiększenie ilości progów zwalniających z trzech do pięciu
  4. Wstawić znaki drogowe ograniczające tonaż

Radny Ryszard Dyzma


fot. Jacek Bura

W zebraniu uczestniczyło ok. 20 mieszkańców głownie ulicy Wiosennej jak również Pani Sołtys Małgorzata Glabas-Gruszka wraz z przedstawicielami Rady Sołeckiej tj. Anielą Strzelczyk, Katarzyną Ładą-Palczewską, Jackiem Bura.