Projekt Planu Zagopodarowania

 1. Wnosimy o zmianę terenu 2P/U na teren Mieszkaniowo/Usługowej nieuciążliwą.
  • Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań teren dominujący powinien być typu mieszkaniowej
  • Teren 2 P/U jest sprzeczny z charakterem miejscowości – gdzie po południowej stronie drogi 92 jest dominujący teren mieszkaniowy z nieuciążliwymi usługami
 2. Wnosimy o utrzymanie w Projekcie Planu Zagospodarowania założeń Studium Uwarunkowań, gdzie teren ten przeznaczony jest na tereny Mieszkaniowo z aktywizacją gospodarczą. Dominująca powinna być funkcja mieszkaniowa
 3. Wnosimy o przesunięcie 1ZI na północną część terenu 2P/U poniżej drogi 1KDZ
 4. Wnosimy o ustanowienie dróg wewnętrznych na terenie 2P/U aby nie były ślepe
 5. Wnosimy o zmniejszenie szerokości 1KDZ na 12 metrów szerokości – pas drogowy do 10 metrów szerokości w tym przeznaczenie miejsca na chodnik czy drogę rowerową
 6. Tereny TI – poszerzenie drogi Średzkiej nie ma uzasadnienia ze względu na to, że dalej droga powiatowa w kierunku Siekierek Wielkich ma szerokość ok. 12 m (na wysokości działek np. 365 w Siekierkach Wielkich).
 7. Droga 1KDZ powinna być wyłączona z ruchu samochodów ciężarowych
 8. Planowana droga 1KDZ jest drogą ślepą, nie ma połączenia z drogami/obwodnicami.
 9. Wyjazd z drogi 1KDZ na ul. Średzką jest niemożliwy, ponieważ droga powiatowa jest wyłączona z ruchu samochodów ciężarowych pow. 12 ton, dlatego terenu 2P/U nie można planować jako aktywizację gospodarczą
 10. Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Paczkowa cz. B2 jest projektowana z uwzględnieniem Wschodniej Obwodnicy Poznania i węzłami z DK92, która na ten moment dostała negatywną opinię RDOŚ – jej budowa została zablokowana. Nie wiadomo, czy w ogóle w tym miejscu będzie przechodziła.
 11. Plan jest niezgodny ze Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego
 12. Teren 2P/U burzy ład przestrzenny, o którym mówi ustawa o przygotowywaniu Projektów Planów Zagospodarowania – projekt nie spełnia paradygmatów ładu przestrzennego, a także interesów mieszkańców.
 13. Nie można patrzeć na jednostki tj. firmy a na mieszkańców.
 • Czy nie trzeba by zlecić zrobienie takiej szerokiej drogi do drogi powiatowej będzie powodowało dużego niebezpieczeństwa o bezpieczny zjazd z przejazdu kolejowego.
 • Powołując się na odmowną decyzję poprzednią dot. wyjazdu z działki CLIP na drogę powiatową wspomniana droga stwarza podobne zagrożenie
 • obecne drogi maja zakaz tirów, jest zakaz. nie ma możliwości wyprowadzić ruch na tą drogę powiatową
 • 2PU zmiana na mieszkaniowo-usługowe zwłaszcza, że najbliższe sąsiedztwo to mieszkaniówka, zwłaszcza że warunki zabudowy otrzymuje się w stosunku do najbliższych sąsiadów.
 • wniosek o zwiększenie biologicznej czynnej powierzchni na terenie 2PU
 • nowi mieszkańcy budując domy znali studium, teraz przy zmianie całkowicie terenu na tereny hal wartość ich działek znacząco stracą
 • wprowadźmy możliwości zabudowy wielomieszkaniowej
 • brak drogi wyjazdowej w stronę węzła wschodniej obwodnicy. Na chwilę obecną jest odmowna decyzja środowiskowa dot. wschodniej obwodnicy Poznania