Spotkanie z Mieszkańcami 5.05 o godz. 18.00 w sprawie Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Paczkowa – część B2

W czwartek 28 kwietnia w gronie Sołtysa i Rady Sołeckiej Paczkowa dyskutowaliśmy na temat uwzględnionych i NIE uwzględnionych uwag do Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Paczkowa – część B2. Druga dyskusja publiczna, która odbyła się online 11 kwietnia br. przyniosła wiele odpowiedzi, ale też wiele pytań. Niestety w projekcie (mapa) nadal funkcjonuje obszar 2P/U (Tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowo-składowej lub usługowej), który dla większości mieszkańców jest dyskusyjny. W związku z tym i licznymi prośbami mieszkańców zapraszamy na spotkanie w tej sprawie do Świetlicy Wiejskiej w Paczkowie w czwartek 5 maja od godziny 18.00, podczas którego omówimy newralgiczne zapisy projektu czy przedstawimy skrót z 2 dyskusji publicznej. Przypominamy, że każdy mieszkaniec ma prawo wnieść uwagi do projektu. Zadbajmy o swoje sąsiedztwo, współtwórzmy przestrzeń wokół nas… mamy takie prawo i warto z tego skorzystać 🙂

UWAGA Mieszkańcy! Ostateczny termin wysłania uwag do obecnego, zaktualizowanego projektu zgodnie z tym obwieszczeniem to poniedziałek 9 maja! Uwagi najlepiej wysyłać drogą elektroniczną na adres email: umig@swarzedz.pl W piśmie należy wskazać konkretne uwagi – proponowane zmiany, pismo należy opatrzyć swoim imieniem i nazwiskiem. Kopię uwag prosimy wysyłać także do Pani Sołtys: soltys.paczkowo@gmail.com

Ważne informacje

Aktualna mapa Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Paczkowa – część B2