Będą progi zwalniające na ul. Wiosennej

W związku z planowaną przebudową ulicy Wiosennej i wnioskiem Mieszkańców a także Sołtysa i Rady Sołeckiej UMiG Swarzędz w piśmie WI.7013.1.2022-5 wyraził zgodę na budowę progów zwalniających w ramach robót dodatkowych.