Odszedł Eugeniusz Gensler

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś+p. Eugeniusza Genslera, Radnego V kadencji Rady Miejskiej w Swarzędzu w latach 2006 – 2010, byłego członka Rady Sołeckiej i mieszkańca Paczkowa. Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w czwartek 30 grudnia br., o godz. 8:00 w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Siekierkach Wielkich.

Rodzinie Zmarłego szczere wyrazy współczucia składają Sołtys i Rada Sołecka Paczkowa