Kanalizacja etap IV – uruchomienie w 2022 roku

W dniu 24.11.2021 r. na wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej otrzymaliśmy informację ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, że nowo wybudowana kanalizacja w ulicy Folwarcznej, Nad Koplą, Parkowej Zagrodniczej, Budowlanej, Sokolnickiej, Altanowej, Kamykowej i Betonowej zostanie uruchomiona nie wcześniej niż w styczniu/lutym 2022 roku. Na chwilę obecną jak wiemy wszystkie prace ziemne zostały zakończone, natomiast przygotowywana jest dokumentacja o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie. Po uzyskaniu pozwolenia kanalizacja zostanie przekazana pod eksploatację Spółce AQUANET S.A. co nastąpi w styczniu 2022 roku. Dopiero po tych działaniach będzie oficjalna informacja o możliwości włączenia się do kanalizacji i rozpoczęciu zrzutu ścieków… czekamy z niecierpliwością na oficjalną informację 🙂

Sołtys i Rada Sołecka Paczkowa