Bezpłatne szkolenia komputerowe

Zapraszamy Państwa do udziału w darmowych szkoleniach komputerowych w ramach działania 8.2 uczenie się przez całe życie.

Szkolenia będą prowadzone stacjonarnie – grupa 10 osobowa zajęcia będzie odbywała 2 razy w tygodniu w godzinach wyznaczonych z uczestnikami. Sala w której będą odbywały się zajęcia musi spełniać wymogi 2 metrów odległości między uczestnikami – przy 10 osobowym zespole musi mieć 48 metrów. Sprzęt na zajęciach jest zapewniany przez beneficjenta i jest na każdych zajęciach dezynfekowany. Płyn dezynfekcyjny jest dostępny także dla uczestników. Maseczki oraz rękawiczki pozostają w gestii uczestników szkoleń. Za wynajęcie Sali organizator otrzymuje kwotę 1600 złotych brutto.

Materiał szkoleń będzie zawierał moduły: Internetu, obsługi komputera ? praca na Pulpicie, rozwiązywania problemów gdyż komputer się zepsuje, bezpieczeństwa w sieci oraz programów biurowych (MS Word, MS Exel oraz MS PowerPoint). Zajęcia mogą odbywać się na poziomie podstawowym – A oraz rozszerzonym – B. Łączna liczba godzin szkoleniowych to 110 godzin lekcyjnych. Uczestnik szkoleń otrzymuje książkę oraz materiały szkoleniowe.

Szkolenie jest przeznaczone dla mieszkańców województwa wielkopolskiego, warunkiem uczestnictwa jest ukończony 25 rok życia. Wymagane jest także posiadanie maksymalnie średniego wykształcenia od uczestników do 50 roku życia powyżej wykształcenie nie jest brane pod uwagę. Ze szkolenia wykluczone są osoby powyżej 74 roku życia oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Gdzie zgłosić chęć udziału?

Chcemy, aby zajęcia odbywały się w Świetlicy Wiejskiej dla co najmniej 1 grupy tj. 10 osób. Ze względów organizacyjnych konieczne są ZAPISY u Pani Sołtys Małgorzaty Glabas-Gruszka, tel. 518 55 99 26 (osobiście, telefonicznie lub SMS’em)