GOAP – nowe konta do wpłat

Szanowni Państwo,
ZM GOAP przypomina, że od 1 stycznia 2021 roku zmieniła się stawka opłaty za odpady dla nieruchomości zamieszkanych, która wynosi:
– 25 zł za osobę/m-c dla nieruchomości wielorodzinnych (powyżej 4 lokali mieszkalnych);
– 28 zł za osobę/m-c dla nieruchomości jednorodzinnych.

Od 1 stycznia 2021 roku zmianie uległy także numery indywidualnych rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłaty za gospodarowanie odpadami. Na stronie https://wywozik.pl/konta-bankowe/goapZwiązek uruchomił dla Państwa wyszukiwarkę numerów kont bankowych. Informacja o numerze konta pojawi się po wpisaniu numeru klienta, tj. 6 ostatnich cyfr poprzedniego rachunku bankowego.

Uwaga!
Jeśli opłata została omyłkowo przekazana na poprzedni numer rachunku, przelew zostanie automatycznie zwrócony do nadawcy (zwrot może trwać do 3 dni roboczych), gdyż rachunki te są już zamknięte. Jeśli zwrot nie nastąpi, należy złożyć reklamację do banku, z którego dokonywano przelewu, a w przypadku wpłaty w punkcie prowadzonych przez operatora np. Pocztę Polską złożyć reklamację u operatora oraz dokonać wpłaty na właściwe konto bankowe.

Informacja o zmianie wysokości opłaty, jak i nowych numerach rachunków została wysłana do Państwa listownie.

Ważne informacja w broszurach: