Zgłoś adres – Internet

W związku ze słabymi połączeniami obecnej sieci telekomunikacyjnej (telefonicznej) i dostawców Internetu bezprzewodowego, a także niekompletną siecią połączeń światłowodowych w naszej miejscowości chcemy zgłosić większe zapotrzebowanie na Internet światłowodowy, aby operator sieci mógł zaplanować inwestycję i w dalszym etapie podłączyć użytkowników końcowych. Jesteśmy w kontakcie z operatorem Inea S.A. i z uzyskanych informacji wiemy, że takie zgłoszenia ma możliwość większej skuteczności aniżeli pojedyncze zgłoszenia. Oczywiście każdy z nas ma prawo do samodzielnego wyboru operatora, dlatego każde zgłoszenie jest dobrowolne, my tylko przekazujemy informację o potencjalnych adresach, gdzie jest pożądana usługa dostępu do Internetu szerokopasmowego światłowodowego. Po przesłaniu do operatora otrzymanych adresów operator we własnym zakresie będzie kontaktował się z zarządcami wskazanych adresów. Adresy i informacje dodatkowe po przekazaniu nie będą dalej przetrzymywane, prosimy o NIEPODAWANIA danych wrażliwych w tym: imion, nazwisk, numerów telefonów, adresów email i innych danych osobistych pozwalających zidentyfikować osobę.

Sołtys i Rada Sołecka Paczkowa

Zgłoszenie najlepiej wykonać przy użyciu poniższego formularza:

Błąd: Brak formularza kontaktowego.