Rozpoczęcie zrzutu ścieków ul. Zimowa, Rolna, Wiosenna i Lodowa

Informujemy, że mieszkańcy i użytkownicy nieruchomości położonych w miejscowości:

  • Paczkowo, ulice: Zimowa, Rolna, Wiosenna i Lodowa? rysunek nr 1

mogą rozpocząć zrzut ścieków do kanalizacji wybudowanej w ramach realizowanego przez Związek zadania inwestycyjnego pn.: ?Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic ? etap IV? (zgodnie z rysunkiem  nr 1)

Warunkiem  rozpoczęcia zrzutu ścieków jest  podpisana umowa na odbiór ścieków  z AQUANET S.A.

Osoby spełniające ten warunek mogą dokonać przełączenia instalacji wewnętrznej z budynku do studzienki przyłączeniowej znajdującej się na terenie posesji, wybudowanej w ramach Projektu lub wybudowanej w własnym zakresie przez mieszkańca (studzienka wybudowana we własnym zakresie musi być odebrana przez służby Aquanet S.A.).

Prace związane z instalacją wewnętrzną należy wykonać własnym staraniem i na koszt własny, prace te nie podlegają odbiorowi technicznemu.

Po dokonaniu przełączenia należy niezwłocznie  dokonać pisemnego zgłoszenia stanu wodomierza w przypadku braku wodomierza zadeklarować ilość osób zamieszkałych na dzień rozpoczęcia zrzutu, powiadamiając spółkę  AQUANET S.A.

OSOBY NIE POSIADAJACE PODPISANEJ  UMOWY  mogą uzyskać wyczerpującej informacji na ten temat oraz otrzymać druki wniosków  W ZWIĄZKU MIEDZYGMINNYM ?PUSZCZA  ZIELONKA? w  Murowanej Goślinie, Nowy Rynek 8 w Biurze Obsługi albo od numerem telefonu 61 81 14 142.

UWAGA: Informujemy, że prowadzone będą kontrole legalności podłączeń do wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

źródło: Związek Międzygminny Puszcza Zielonka