Kiedy węzeł przesiadkowy w Paczkowie?

Koszt Węzła Przesiadkowego ok. 3,7 mln zł. Planowane zakończenie inwestycji koniec 1 kwartału 2021 roku. W związku z tym, że prywatny inwestor uzyskał zgodę na budową zjazdów z drogi powiatowej na teren prywatny, a koliduje to z planami budowy węzła. Na chwilę obecną prowadzone są rozmowy z właścicielem tego terenu i jeżeli sprawy formalne zostaną zakończone pozytywnie, możemy spodziewać się szybszej realizacji.

Przed Zebraniem Wiejskim za pośrednictwem Radnego Ryszarda Dyzmy Rada Sołecka zadała także pytania dotyczące węzła przesiadkowego i tunelu:

  • Czy na terenie węzła przesiadkowego zostanie zainstalowany biletomat UMiG Swarzędz obsługujący bilety Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej?
    odp. Nie ma planów instalacji wspomnianego biletomatu. UMiG Swarzędz instaluje biletomaty w miejscach o dużym natężeniu ruchu pasażerów
  • Czy w związku z budową węzła przesiadkowego zostanie zwiększona częstotliwość kursowania autobusu lini 486, czy węzeł będzie obsługiwany także przez darmową linię (przy zakupie biletu na pociąg) jak niegdyś podobna w Swarzędzu relacji Swarzędz Dworzec <-> Kobylnica?
    odp. W zakresie rozkładu jazdy lini 486 planowane jest dostosowanie w miarę możliwości do kursów Wielkpolskiej Kolei Metropolitalnej. Wspomniana darmowa linia relacji Swarzędz Dworzec <-> Kobylnica już nie obowiązuje, nie będzie takowej w Paczkowie
  • Informacja z UMiG Swarzędz: Uzgodniona koncepcja z PKP i Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu finansowana w 50% przez Powiat Poznański i 50% Urząd Miasta i Gminy Swarzędz. Zadanie to nie zakwalifikowało się do dofinansowania i zostało wpisane na listę rezerwową. (podobne zadanie w Kobylnicy otrzymało dofinansowanie i w chwili obecnej jest realizowane) – projekt tunelu – Podobna informacja była także na tym Zebraniu Wiejskim