Utrudnienia na ul. Średzkiej – proponowane rozwiązanie

W tym roku mieszkańcy południowej części Paczkowa borykają się z dużymi utrudnieniami z wjazdem na drogę krajową nr 92. Od początku lipca PKP przed ok. 2 tygodnie prowadziły prace modernizacyjne na przejeździe kolejowym. W tym czasie głównym zagrożeniem były niedziałające (wyłączone) rogatki. Problem ten i pozostałe, które zagrażają bezpieczeństwu zgłaszaliśmy w tym piśmie (odpowiedź). Następnie na początku sierpnia ruszył remont drogi krajowej nr 92 – szczegóły, który po raz kolejny utrudnił komunikację i wjazd na DK92… tym razem mieszkańcy północnej i południowej części Paczkowa do dziś mają problem z włączeniem się w DK92. W tej sprawie złożyliśmy do GDDKiA pismo, w którym zwróciliśmy szczególną uwagę na bezpieczeństwo. Niestety nie trzeba było długo czekać i dosłownie kilka dni później doszło do pierwszego zdarzenia drogowego na wspomnianym skrzyżowaniu (więcej informacji na profilu Facebookowym).

Najprawdopodobniej w czasie trwania remontu DK92 (firma Colas Sp. z o.o. ma na to 120 dni – zakończenie ok. końca listopada) nastąpi rozpoczęcie prac przy budowie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie wraz z przebudową ul. Średzkiej od przejazdu kolejowego do DK92 (więcej info tutaj). Początkowo inwestycja ta miała zakończyć się w 2 kwartale 2020 roku, ale ze względu na przedłużające się sprawy formalne w związku m.in. pandemii koronawirusa rozpocznie się niebawem. Zakończenie prac ma nastąpić do końca 2020 roku. Jak informuje GDDKiA zostanie wprowadzony nowy projekt sterowania ruchem na skrzyżowaniu ul. Średzkiej i ul. Zapłocie z DK92 – więcej info.

W tym roku ma ruszyć także budowa chodnika na ul. Średzkiej. Przypominamy, że w 2016 roku wspólnie głosowaliśmy w Budżecie Obywatelskim i wygraliśmy projekt pt. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika więcej informacji tutaj. Natomiast ogłoszony przetarg na budowę chodnika wygrała firma KRUG, mamy nadzieję, że niedługo nastąpi podpisanie umowy. Wykonawca ma 100 dni na wykonanie prac od podpisania umowy. Informacja o wynikach przetargu. Pozwolenie na budowę.

Do końca września PKP powiadomiła nas, że wyremontuje chodnik wokół przejazdu kolejowego – więcej informacji w piśmie pkt. 4

Proponowane rozwiązanie komunikacyjne – wniosek

W związku z obecnymi i przyszłymi utrudnieniami Sołtys i Rada Sołecka Paczkowa wystąpiła z pismem do UMiG Swarzędz o równanie ul. Rabowickiej od ul. Polnej w Paczkowie do tzw. Kolorowego Wiaduktu, aby stworzyć alternatywną i bezpieczną drogę w kierunku Poznania. W chwili obecnej odcinek zaznaczony na czerwono jest w fatalnym stanie, istnieją b.duże dziury, które utrudniają przejazd. Proponowany objazd miałby być tymczasowy, nie chcemy przeniesienia stałego ruchu w tym kierunku, chcemy natomiast zaproponować mieszkańcom bezpieczniejszą drogę i bezpieczniejsze włączenie się w DK92.