Wykaz uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paczkowa – część C