Kostka przy skrzynkach przy ul. Wiosennej

Zgodnie z zadaniem Wybrukowanie obejścia skrzynek pocztowych zgłoszonym podczas ostatniego Zebrania Wiejskiego, na którym został uchwalony Fundusz Sołecki na 2020 rok została wykorzystana wcześniej pozyskana kostka brukowa (z remontu ul. Sokolnickiej) i wykorzystana do utwardzenia obejścia skrzynek pocztowych przy ul. Wiosennej. Mimo że oszacowana kwota zadania była zbyt niska (około 60% wszystkich zaproponowanych kosztów usługi) dzięki determinacji Pani Sołtys Małgorzaty Glabas-Gruszka, firmie wykonującej usługę (wykonała ją praktycznie po kosztach), a także firmie Stanbud Sp. z o.o. z Garb, która dostarczyła podbeton bez wszelkich marż udało się to zadanie wykonać. Jednocześnie apelujemy do mieszkańców, aby wszelkie propozycje zadań i szacunki kosztów były możliwe realne, ponieważ w momencie niewykonania zadania, niewykorzystane środki mogą przepaść.