Kanalizacja IV etap – kontynuacja

Zadanie 1.8 projektu Kanalizacji obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap IV tj. ulica Wiosenna, Lodowa, Rolna, Zimowa zostały już wykonane. Nawierzchnia ulic została odtworzona o czym pisaliśmy tutaj.

Z informacji udostępnionych przez Radnego Ryszarda Dyzmę na jego profilu Facebookowym możemy dowiedzieć się, że zadanie 1.7 tj. sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Folwarcznej, Nad Kroplą, Parkowej, Zagrodniczej, Budowlanej, Sokolnickiej, Altanowej, Kamykowej, Betonowej w miejscowości Paczkowo cyt.:”

  • właścicielka działki będącej częścią składową ul. Nad Koplą przez wiele miesięcy odmawiała zgody na sprzedaż jej Gminie, a tym samym Aguanet odmówił uzgodnień projektu przedstawianego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” – informacja o nabyciu prawa własności przez Gminę Swarzędz tutaj
  • przy kolejnym podejściu z dokumentacją przez Związek Aguanet wniósł zastrzeżenia do sprężarki (sprawa przepompowni),
  • od marca tego roku Aguanet pracuje zdalnie z powodu epidemii koronawirusa toteż uzgodnienia trwają bardzo długo,
  • pozostaje uzyskać jeszcze pozwolenie na budowę w Starostwie.

Reasumując wejście na budowę III -ci kwartał / IV -ty kwartał (jak dobrze pójdzie – przypis autora tego wpisu ) oddanie do eksploatacji 2020/2021 r. Na marginesie dodam, że jako radny wiele razy interweniowałem, również informowałem na facebooku. Ponadto uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym przez magistrat z dwiema stronami: mieszkańcy (odcięci od kanalizy w projekcie) i właścicielki działki. ” koniec cytatu.

Wszelkie informacje na temat IV etapu dostępne są na stronie internetowej Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka. IV etap w Paczkowie dołączy do sieci kanalizacji 463 mieszkańców. Długość budowanej kanalizacji to ok. 5 km

Szczegółowe informacje o możliwość przyłączenia się do budowanej sieci dostępne są tutaj
Szczegółowe informacja o IV etapie dostępne są tutaj