Wymień piec! Cieszmy się czystym powietrzem!

Program dotacji organizowany przez Powiat Poznański

Więcej szczegółów o programie organizowanym przez Powiat Poznański.


Program dotacji organizowany przez Gminę Swarzędz

Dotacja celowa ze środków budżetu Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi.

Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi.

Wnioski dostępne są w następujących miejscach:

  • Wydział Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 1;
  • Wydział Ochrony Środowiska, ul. Poznańska 25, pok. 215 i 214
  • na stronie bip.swarzedz.eu, w zakładce eUrząd/?WOS?Wydział Ochrony Środowiska;

Wnioski należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, do dnia 30 czerwca 2020 r. (decyduje kolejność zgłoszeń).

Dotacja obejmuje zastąpienie pieca opalanego paliwem stałym (tj. trwałe odłączenie pieca od systemu grzewczego) ekologicznym źródłem ciepła w tym: miejska sieć ciepłownicza, kocioł gazowy, kocioł elektryczny lub urządzenie elektryczne będące bezpośrednim źródłem energii cieplnej, kocioł olejowy, pompa ciepła, kocioł na paliwo stałe, w tym biomasę (spełniający odpowiednie wymagania), pod warunkiem, że nowe urządzenie będzie służyło celom mieszkalnym. Wysokość dotacji może wynieść 80% kosztów, lecz nie więcej niż 7 000 zł, (lub 14 000zł w przypadku wspólnot mieszkaniowych likwidujących co najmniej dwa źródła niskiej emisji).

Wnioski należy składać przed przystąpieniem do realizacji zadania, tj . w szczególności przed zakupem i montażem dotowanych urządzeń a także przed
likwidacją źródła ciepła. Dofinansowaniem objęte są koszty poniesione od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji. Inwestycja nie może być współfinansowana z innych środków zewnętrznych. Dotacja nie obejmuje wymiany pieca gazowego na nowy piec gazowy i nie będzie finansowała już
zrealizowanych inwestycji.

Dotację będzie można również otrzymać na :

  • montaż w systemie grzewczym źródeł wykorzystujących energię odnawialną w postaci kolektorów
    słonecznych lub pompy ciepła,
  • montaż mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej.

W tym przypadku wysokość dotacji wynosi 30% kosztów, lecz nie więcej niż 2 500 zł (lub 5 000 zł w przypadku wspólnot mieszkaniowych).
Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, tel. 61 6510655

Więcej szczegółów