Obowiązek zgłoszenia szamba / przydomowych oczyszczalni ścieków do 31.01.2020 r.